Celebratio Mathematica

Antoni Zygmund

Complete Bibliography

Works connected to Walerian Jan Piotrowski

Filter the Bibliography List

clear

W. Pio­trowski: “Przyczynek do bio­grafii Ant­oniego Zyg­munda” [A con­tri­bu­tion to the bio­graphy of Ant­oni Zyg­mund], Wia­dom. Mat. (2) 48 : 1 (2012), pp. 81–​84. MR 2962205 article